ปลูกฝังทักษะให้ลูกก่อนเข้าโรงเรียน

ก่อนที่จะส่งลูกเข้าโรงเรียน คุณพ่อคุณแม่ต้องเตรียมความพร้อมให้กับลูกกัน ถึงแม้ว่าโรงเรียนจะมีคุณครูคอยช่วยดูแล แต่ตัวเด็กเองต้องรู้จักช่วยเหลือตัวเองให้ได้ ทางที่ดีที่สุดคุณพ่อคุณแม่ควรเตรียมทักษะต่างๆที่จำเป็นก่อนเข้าโรงเรียน ว่าแต่จะมีทักษะอะไรบ้างเราได้รวบรวมมาให้คุณพ่อคุณแม่แล้วค่ะ

1.ทักษะการเขียน เตรียมตัวเข้าโรงเรียน
ก่อนเข้าโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ควรเตรียมความพร้อมด้านทักษะการเขียน ถ้าพ่อแม่ฝึกฝนให้ลูกก่อนเข้าโรงเรียนก็จะข่วยให้ลูกเรียนรู้ได้เร็ว อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนเป็นตัวหนังสือ แต่อาจให้ฝึกการจับดินสอ ฝึกกล้ามเนื้อ ฝึกลากเส้นขีดเขียน

2.ฝึกนับเลข
ฝึกท่องเลข1-10 ใช้หนังสือหรือเพลงประกอบ คลิปวีดีโอต่างๆ ฝึกร้องตาม ฝึกนับจำนวนตัวเลขแต่ละตัว เช่น ฝึกนับสิ่งของ นับนิ้วบอกจำนวน ฝึกลูกตามลำดับ

3.ท่อง ก-ฮ จำตัวอักษร
ท่องอักษรภาษาไทย เป็นพื้นฐานเริ่มแรกของการเรียนหนังสือ ก่อนเข้าโรงเรียนควรฝึกลูกให้รู้จักภาษาไทยก่อน อาจจะใช้หนังสือนิทานมีภาพประกอบ เปิดให้ลูกดูเป็นประจำ พร้อมทั้งอ่านออกเสียงให้ลูกอ่านตาม ค่อยๆ ฝึกทีละนิด

4.ทักษะการเข้าสังคม
เมื่อเข้าอนุบาลเด็กๆ ต้องเจอเพื่อน เจอสังคมมากขึ้น ลูกต้องเริ่มปรับตัวและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้ปกครอง สิ่งสำคัญคือ ทักษะสังคมที่ต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นให้ได้ รู้จักแบ่งปังและช่วยเหลือผู้อื่น โดยฝึกลูกง่ายๆ ด้วยการพาไปทำกิจกรรมนอกบ้านบ่อยๆ พบปะเพื่อนๆ ญาติ คนรู้จักบ้าง เด้กจะได้คุ้นชินกับการอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่ไม่พ่อแม่

5.รู้จักสี รูปทรงต่างๆ
ฝึกให้ลูกจดจำสีต่างๆ เริ่มจากสิ่งของรอบตัวและบอกได้ว่าสีนี้คือสีอะไร ทำบ่อยๆ ทำเป็นประจำ เมื่อลูกจำสีต่างๆได้แล้วค่อยให้ลูกดูรูปร่างหรือรูปทรงของสิ่งนั้นๆ เช่น สมุด หนังสือ เหรียญ วงกลมต่างๆ

6.ทักษะภาษา
ฝึกคุยภาษาอังกฤษกับลูกดูบ้าง นอกจากภาษาไทยแล้ว ภาษาอังกฤษก็เป็นสิ่งที่สำคัญ ให้ลูกเรียนรู้ภาษาที่สอง ภาษาที่สาม โดยเริ่มหัดพูดด้วยคำศัพท์ง่ายๆ สลับกับภาษาไทย พูดคุยกันเป็นประจำจะทำให้เด็กมีพื้นฐานภาษาอังกฤษและเด็กจะเรียนรู้ได้ไว

นอกจากทักษะต่างๆแล้ว การเลือกโรงเรียนให้ลูกก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการเลือกสิ่งที่ที่สุดให้กับลูก หากคุณพ่อคุณท่านใดกำลังมองหาโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพให้กับลูกน้อย เราขอแนะนำ TCIS โรงเรียนนานาชาติ 3 ภาษา ไทย-จีนและอังกฤษ แถวบางนา ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก WASC สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา เปิดสอนตั้งแต่อายุ 2 ปีขึ้นไป – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Thai-Chinese International School